HP Gen8 ESXi - Bootowanie z karty SD

\[I_Q=\frac{I_{PP}}{2\sqrt{2}}\]

\[I_Q=\frac{8.5mA}{2\sqrt{2}}=3.0mA\]

\[P_D=I_{Q}^{2}*R_L\]

\[R_L=R_R\left(1+\frac{C_0}{C_L}\right)^2\]

\[P_D=I_{Q}^{2}*R_R\left(1+\frac{C_0}{C_L}\right)^2\]

\[R_R=R_1\]

\[R_1=Motional Resistance\]

\[C_L=\frac{C_1*C_2}{C_1+C_2}+C_S\]